seven

Tips och råd

Tips och råd

Att tänka efter, före och tillsammans är alltid ett bra råd när man ska utföra gräv-, mark- och anläggningsarbeten.


Tips och bra saker att veta

När marken ändå ska återställas och maskinen är på plats för ett projekt kan det vara bra att passa på att göra annat arbete också. Att tex samtidigt med att man gräver för en vattenledning också lägga ner ett blindrör för eventuellt kommande behov, kan vara en god idé. Ska man passa på att ta schaktmassor från poolbygget och lägga grunden till en bullervall mot trafikerad väg? Eller förresten, varför inte passa på att gräva en djupbädd så du får lite färskpotatis till midsommar.

Mycket av verksamheten hos oss på Ölands Grävtjänst är maskinberoende vilket kan innebära att just den maskinen man vill använda kan vara bokad. På Öland har vi sällan tjäle vilket gör att vi ofta kan gräva hela året. Med andra ord, har du ett projekt du vill ha klart till semestern kan det vara bra att vi inleder vår kontakt redan på hösten innan. Här kan du läsa mer om vilka olika tjänster vi kan hjälpa dig med. 

Vi hjälper dig med

begrepp & fakta

Förenklat kan man säga att när man tagit bort all humus (organiskt material) och nått ner till fastare underlag, tex morän eller lera, börjar man bygga upp underlaget igen. Markduk, sedan olika typer av makadam som packas till önskad hårdhet, bärlager och till sist en slityta; stenläggning, asfaltering eller grusning. 30 cm makadam räcker för att markfukten inte ska vandra uppåt.

 

Makadam och grus är ett krossat och siktat material som finns i olika storlekar. 16-32 mm används vanligtvis för markbäddar, infiltration och betonggjutning. 8-16 mm till dräneringar och 4-8 mm för trädgårdsgångar. När man lägger stenplattor eller betongplattor läggs ett tunt lager sättgrus närmast plattorna. Sättgrus, eller stenmjöl som det också ibland kallas, har en kornstorlek mellan 0-4 mm och används även i gliporna mellan plattorna för stabilitet och utseende.

 

Att lägga ölandssten blir fint men tänk på att det är ett mer tidskrävande och mer avancerat hantverk om du tänkt att lägga det på en större yta.

"Tvättat grus"

- Vad är det?

Ibland behöver man ha ”tvättat grus”, dvs grus fritt från damm och småkorn. Ofta använt vid infiltrationsarbete. Singel, eller så kallat naturgrus, är uppgrävd ur marken. Renad och siktat i olika storlekar. Den stora skillnaden är att varje sten, genom naturens påverkan, har rund yta. Dvs är mer behagliga att gå barfota på. Singel; lite dyrare, mycket skönare.

 

Även kullersten (även kallat ”kattskallar”) och sand finns naturligt i marken. Sand brukar användas vid putsning, i olika betongblandningar och för sandkakor. Alltså till barnens sandlådor.

 

Men som sagt, kontakta och fråga oss så ger vi dig råd. På flera sätt.