seven

Våra tjänster

Tjänster

I 50 år vi varit verksamma, och idag är vi en av de största aktörerna på Öland. Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten åt både kommuner, privatpersoner, i samarbete med byggföretag och som underleverantör i större byggprojekt.


Vi jobbar efter dina behov

Ska man bygga högt måste man gräva djupt, säger ett norskt ordspråk. Och det är faktiskt helt sant och gäller även på Öland. Det mesta börjar med att vi gräver en grop eller gör en avschaktning. Men det är i nästa moment som vi lägger grunden till det slutliga projektet. Markduk, olika förbättringslager, bärlager som packats i olika hårdhet samt olika ytlager. Stenläggning, asfalt, betong, grus. Vi erbjuder idag tjänster inriktade för gräv-, mark- och anläggningsarbeten.

 • Bygga husgrunder fram till färdiggjuten betongplatta
 • Dränera befintliga husgrunder
 • Rivningar
 • Kabelschakt
 • Bygga infiltrationsanläggningar
 • Övriga VA-arbeten
 • Gräva och fylla pooler
 • Bygga skogsvägar, väghyvling, underhåll och snöplogning
 • Fylla IBC-Plasttankar för djurhållning och hushållsvatten
 • Dränering av marker
 • Dikning
 • Anlägga dammar för jordbruksverksamhet
 • Markera eldragningar och göra annan ledningskoll
 • Grovplanering av trädgårdar, utjämning av tomter
 • Röja vegetation

 

Har du frågor och precis har börjat planera ett mark- eller anläggningsprojekt är en god början att fylla i kontaktformuläret nedan så återkopplar vi, eller så slår du oss en signal. Vi börjar ofta med att föreslå ett möte på plats för att besiktiga området, höra mer om ditt behov och resonera fram till ett bra upplägg. Det ger bäst förutsättningar att beräkna både tid och kostnader så att slutresultatet blir precis det man vill. Har du till det mötet en liten skiss eller ritning blir vi jätteglada. Läs även om våra tips och råd för hur du ska tänka innan, under och efter ett gräv-, mark- och anläggningsarbete.

Kontakta oss

Välkomna att kontakta oss för offert eller om ni har några frågor.