Din Lokala Grävfirma på Öland

Välkommen till Ölandsgrävtjänst. Din lokala maskin- och anläggningsentreprenör.

Med vår långa branscherfarenhet och med vår breda maskinpark har vi möjlighet att åta oss det mesta inom markentreprenad. Här kan vi erbjuda del av eller kompletta helhetslösningar från ide till färdigt jobb. Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten såsom husgrunder, VA-arbeten, kabelschakter, skogsvägar, avloppsanläggningar, rivningar och dränering.

Vårat motto är ha rätt man på rätt plats oavsett storlek på uppdrag.

Vår bas är på Öland och våra kunder är både privatpersoner, fastighetsbolag, kommuner och lantbrukare.

Välkomna att kontakta oss för offert eller om ni har några frågor
Tjänster

Tjänster

Mark- och grundarbete

I många projekt är markarbetet en stor del av kostnaden och du kan spara mycket pengar på att planera hela projekten väl.

Vi utför det mesta inom gräv-, mark- och anläggningsarbeten.
Vi anlägger husgrunder från orörd mark till färdig platta om ni så önskar.

Här är några av våra tjänster som vi utför.
  • grunder
  • Stenläggningar
  • Dräneringar
  • Husdränering
  • Enskilda avlopp
  • Bevattningsdammar - Mot jordbruk.
Välkomna att kontakta oss för offert eller om ni har några frågor.

Maskinpark

Maskinpark 01
Maskinpark 02
Maskinpark 03
Maskinpark 04
Maskinpark 05
Maskinpark 06
Maskinpark 07
Maskinpark 08
Maskinpark 09
Maskinpark 10
Maskinpark 11
Maskinpark 12
Maskinpark 13
Maskinpark 14
Maskinpark 15

Kontaktuppgifter

Adress:
Björkvägen 2
387 35 Borgholm

Stefan Molander
070 - 821 71 05
  stefan_molander@telia.com

  Facebook

Kontakt/OffertHitta till oss