seven

Om oss

Ölands Grävtjänst

Med vår långa branscherfarenhet och med vår breda maskinpark har vi möjlighet att åta oss det mesta inom markentreprenad. Här kan vi erbjuda del av eller kompletta helhetslösningar från idé till färdigt jobb.


Din lokala grävfirma på Öland

Ölands Grävtjänst utför idag alla typer av mark- och anläggningsarbeten för kommuner, privatpersoner, i samarbete med byggföretag och som underleverantör i större byggprojekt. Detta arbete har under de 50 år vi varit verksamma, om ni ursäktar den ofrivilliga vitsigheten, lagt grunden till att vi idag är en av de största aktörerna på Öland. Men storleken på bolaget säger egentligen ingenting om hur vi jobbar och vår syn på varje enskilt uppdrag. Varje uppdrag vi får utförs med samma omsorg obeaktat dess storlek eller karaktär. Vår storlek, maskinparken och erfarenheten gör oss bara mer flexibla och leveranssäkra.

Att gräva

På Öland

Grop som grop kanske du tänker men har du någon gång satt spaden i den öländska myllan vet du att här är det lite annorlunda än på andra platser. Redan i första spadtaget kan man märka att jordlagret är tunnare för att raskt följas av fuktig vit sand och runda stenar. Först små och gulliga, sedan större och envisa. Eller så hugger man tidigt i kalkflisan och strax därefter börjar ana det bräcka vattnet i Östersjön. Så kan det vara på Öland. Vi på Ölands Grävtjänst klarar allt detta men beroende på vad som döljer sig i backen kan det kan påverka tiden, vilken maskin som är bäst lämpad och grad av komplexitet i projektet. Läs mer om våra tjänster.